מה הדבר שמשפיע הכי הרבה ביצירת החיים שלנו?

 אנחנו כבר יודעים שלמילים שלו יש משמעות ובעזרתם אנחנו יוצרים את המציאות שלנו אבל האמת שזה הרבה יותר עמוק מזה 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

You Might Also Like:

מסר מפי רבי עקיבא - חשוב מאוד ליישם

October 2, 2018

כשאנחנו מבקשים שהכל יגיע בקלות אנחנו שוכחים דבר אחד חשוב שצריך להתקיים כדי שזה יקרה

September 30, 2018

1/15
Please reload

Please reload